Odprti so trije javni razpisi za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture za leto 2019

Datum: 17. 01. 2019

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je te dni objavil tri javne razpise za sofinanciranje kulturnih projektov po izboru strokovno programskih komisij JSKD:

 

  • Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (PR 2019), okvirna vrednost razpisa PR 2019 znaša 337.960,00 evrov.
  • Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS (Etn 2019), okvirna vrednost razpisa Etn 2019 znaša 160.000,00 evrov.
  • Javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti (VPR-2019/2020), okvirna vrednost razpisa VPR-2019/2020 znaša 50.000,00 evrov.

 

JSKD izvaja javne razpise za sofinanciranje kulturnih projektov in programov za kulturna društva, zveze kulturnih društev ter tudi za zasebne zavode in druge nevladne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava ter ustvarjalce z veljavnim statusom samozaposlenih v kulturi. Sredstva so namenjena sofinanciranju projektov, ki so izvedeni kot prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javno dostopne kulturne dejavnosti), izobraževanja in strokovna usposabljanja ali založniški, AV projekti ter programom, torej rednemu, sistematičnemu in kontinuiranemu delovanju ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo.

Besedila vseh razpisov vključno s pogoji in kriteriji so objavljena na spletni strani www.jskd.si z dnevom odprtja razpisov.