Obvestilo

Datum: 04. 06. 2018

Obveščamo vas, da se na Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil za uporabo fonogramov na internetu v oblikah uporabe simulcasting in webcasting (objavljeno na spletni strani IPF, k.o. dne 16.4.2018 in na spletni strani AJPES dne 16.04.2018) in na Prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov (objavljeno na spletni strani IPF, k.o. dne 26.4.2018 in na spletni strani AJPES dne 26.04.2018) v rokih, določenih v navedenih objavah, ni prijavilo nobeno reprezentativno združenje uporabnikov del iz repertoarja IPF, k.o.