Prijavite svoja dela, da bomo lahko sledili njihovi uporabi tudi v tujini

Datum: 02. 03. 2017

S tem ko prijavite svoja dela IPF-u, omogočite varovanje svojih pravic pri predvajanjih tako doma, kot tudi v tujini.

IPF je konec januarja uspešno prenesel repertoar imetnikov pravic, ki so IPF pooblastili za zastopanje na ozemlju Republike Slovenije, v svetovno bazo izvedb VRDB2. IPF se je s tem priključil več kot 40 kolektivnim organizacijam, ki so že ali bodo enako storile v letošnjem letu.
Skupna baza glasbenih del omogoča kolektivnim organizacijam boljši dostop do podatkov o predvajanih delih, uporabljenih na njihovem ozemlju in s tem kvalitetnejšo obdelavo izmenjave zbranih nadomestil za namen delitve upravičencem.

 

Ste prijavili na IPF vse svoje skladbe iz leta 2016?

Ste preverili, ali ste že prijavili skladbe (fonograme) iz leta 2016 ali mogoče tudi starejše? Podatke potrebujemo za pripravo obračuna predvajanih skladb v letu 2016 in za končni poračun vseh skladb, ki so bile predvajane v letu 2011.

Rok za prijavo vseh neprijavljenih fonogramov je 31. marec 2017.

Kliknite na spodnjo povezavo in preverite ali je bilo neprijavljeno delo že predvajano: 

SEZNAM NEPRIJAVLJENIH IZVEDB

Kliknite na spodnjo povezavo in prijavite svoja dela:

PRIJAVA IZVEDBE


Več informacij

Za informacije smo na voljo na telefonski številki: 01 52 72 932, ali po elektronski pošti: info@ipf.si. Obiščete nas lahko v času uradnih ur, vsak delovni petek med 8. in 10. uro po predhodni najavi, na naslovu IPF, Šmartinska cesta 152/hala 6, Ljubljana.