Nova mednarodna sporazuma za zaščito pravic

Datum: 24. 05. 2017

IPF je ob robu letne generalne skupščine organizacije SCAPR podpisal novi pogodbi za zaščito pravic glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov. K dosedanjim bilateralnim pogodbam smo dodali angleško kolektivno organizacijo PPL in nadgradili pogodbo s poljsko organizacijo Stoart.
IPF je v Sloveniji edina kolektivna organizacija za zaščito sorodnih pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov. Prav zato je pomembno, da nenehno, iz leta v leto, širimo število dvostranskih sporazumov s kolektivnimi organizacijami v Evropi in po svetu. Tako na današnji dan beležimo 32 tovrstnih pogodb za glasbene izvajalce in 18 pogodb za proizvajalce fonogramov. Namen takšnih sodelovanj je v prvi vrsti zaščita pravic naših članov v tujini, recipročno pa poteka tudi zaščita članov sopodpisnic pri nas. Posledično to pomeni, da naši izvajalci ali proizvajalci fonogramov ob morebitni uporabi njihovih del v teh državah prejmejo ustrezno nadomestilo. V letošnjem letu bomo nadaljevali z aktivnostmi za podpis novih pogodb in tako še povečevali njihovo število.

 

Podpis bilateralnega sporazuma s PPL
IPF je sklenil dvostranski sporazum o zaščiti pravic glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov z angleško kolektivno organizacijo PPL.

Podpis bilateralnega sporazuma s STOART
Z nadgradnjo obsega pogodbe smo še poglobili sodelovanje in zaščito del s poljsko kolektivno organizacijo Stoart.