IPF, k.o. ima najboljše letno poročilo

Datum: 17. 11. 2017

Časnik Finance je razglasil zmagovalce natečaja Najboljše letno poročilo 2016. V IPF smo ponosni, da smo že drugo leto zapored in skupno tretjič prejeli nagrado za najboljše poročilo v kategoriji »druge organizacije«. Tako smo se ponovno znašli v družbi uglednih slovenskih podjetij, kot so Zavarovalnica Triglav, Elektro Celje in Borzen, ki so bila nagrajena v svojih kategorijah. Priprava letnega poročila za leto 2016 je bila še poseben izziv, saj je moralo biti usklajeno z novim Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP).

Na tekmovanju Najboljše letno poročilo so prijavljene razdelili v štiri glavne kategorije glede na pravno obliko, vsako ocenjeno letno poročilo pa je lahko doseglo največ tisoč točk. Kategorije so bile velike družbe kot subjekti javnega interesa (zmagovalec Zavarovalnica Triglav), velike družbe, ki po zakonu o gospodarskih družbah (ZGD) niso subjekti javnega interesa (zmagovalec je Elektro Celje), srednje in majhne družbe po ZGD (zmagovalec je Borzen) in druge organizacije, ki niso ustanovljene po ZGD (zmagovalec je IPF).

Naj letno poročilo 2016

Zmaga za IPF

IPF je nagrado za najboljše letno poročilo prejel drugo leto zapored in skupno tretjič. Direktor IPF Viljem Marjan Hribar je o nastajanju poročila povedal: »Letno poročilo kolektivnih organizacij mora biti v prvi vrsti usklajeno z novim Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP), ki kot krovni zakon določa naše delovanje. V letnem poročilu za 2016 smo upoštevali vse zahtevane smernice, ki se z novim zakonom ločujejo od tistih, ki veljajo za gospodarske družbe. V letnem poročilu niso samo gole informacije o našem delu, ampak širša slika o dogajanju na področju zaščite sorodnih pravic in njihovega kolektivnega upravljanja. Osnova letnega poročila so sicer različni besedilni in številčni deli, ki jih v izbranih poglavjih nadgrajujejo infografike in grafi. Lahko rečemo, da poročilo teče na tej, grafični ravni povsem enakovredno »klasičnemu« delu letnega poročila oziroma ga vsebinsko nadgrajuje. Tako tudi v tem dokumentu vpeljujemo zaveze o preglednosti in transparentnosti našega delovanja.«

Naj letno poročilo 2016

Kako in kaj so ocenjevali?

V strokovni komisiji so bili Maruša Hauptman, Kristijan Hvala, Simona Korošec Lavrič, Klavdija Vidic in Tatjana Horvat. Horvatova je ocenjevala uvodni del in trajnostni razvoj, Hauptmanova analize poslovanja, gibanja in načrte, Hvala je ocenjeval tveganja in korporativno upravljanje, Korošec Lavričeva računovodsko poročilo, Vidičeva pa je ocenjevala komunikacijski vidik. Nagrade so bile podeljene po izboru komisije po kriteriju največjega števila točk v izbranih kategorijah. Tudi letos je veljalo pravilo, da letnega poročila, s katerim je član kakorkoli povezan, ne ocenjuje oziroma ga ocenjuje nekdo drug. Ocenjevali so glavna področja v vsebini letnega poročila, in sicer tako po zakonodaji obvezna razkritja kot prostovoljna razkritja, in njegov komunikacijski vidik.

Letno poročilo IPF je na ogled tukaj.