Ustvarjalci glasbe, pridružite se nam pri ozaveščanju organizatorjev prireditev!

Datum: 19. 08. 2014

Dragi upravičenci,

IPF glede obveznosti prijavljanja prireditev v primeru predvajanja posnete glasbe intenzivno komunicira z organizatorji prireditev. Kljub temu pa se s prošnjo za sodelovanje obračamo tudi na vas in vas prosimo za vzajemnost pri učinkovitejšem obveščanju, saj to prinaša več koristi za vse udeležene strani. Od nekaterih organizatorjev prireditev smo namreč prejeli podatek, da so jih glasbeni izvajalci obvestili, da je potrebno po prireditvi posredovati na IPF sporede predvajanih del. Za to se vam zahvaljujemo, saj s takim sodelovanjem naredimo veliko za ozaveščenost pri uporabnikih glasbe, kar ustvarja pozitiven odnos do uporabe intelektualne lastnine v javnosti nasploh.

V nekaj primerih pa se je pripetilo, da organizatorji prireditev niso vedeli, da morajo dogodek prijaviti v naprej. Od tega je namreč odvisna tudi upravičenost do popusta pri tarifi.

Če imate torej možnost v stiku z uporabnikom v času pred izvedbo prireditve (v času dogovarjanja za nastop) omeniti tudi prijavo na IPF, boste s tem naredili nekaj pozitivnega tako za uporabnika, ker bo lahko izkoristil popust, kot tudi za izvajalce glasbe, ker s tem pomagate k urejenemu stanju zaščite varovanih del.

Na ta način pomagate tudi pri zmanjševanju stroškov.

Hvaležni vam bomo, če organizatorje obvestite, da je prireditev potrebno prijaviti do 10 dni pred pričetkom  z obrazcem Prijava prireditve (obrazec je na voljo na spletni strani, posredujemo pa ga tudi po telefonskem dogovoru), v roku 15 dni po prireditvi pa je potrebno posredovati v celoti izpolnjen obrazec Spored in osnova za odmero nadomestila.

Zahvaljujemo se vam za dosedanje in bodoče sodelovanje ter vas lepo pozdravljamo!