Naša vrata so odprta

Datum: 18. 01. 2012

V Zavodu IPF smo skozi leta izoblikovali mnoge mehanizme transparentnosti in vpogleda v naše delovanje. Člani lahko tako poleg udeležbe na skupščinah vsak dan dostopate do različnih vsebin, povezanih z vašimi pravicami in našim delom. V nadaljevanju vas želimo spomniti na nekatere izmed njih, saj si želimo, da jih uporabite za svojo informiranost.

Preverite višino obračunanih nadomestil.
Za zagotavljanje višje transparentnosti delitve nadomestil je na naši spletni strani objavljena višina obračunanih nadomestil. Za obračunsko obdobje 2010 jo ločeno najdete za proizvajalce fonogramov in za izvajalce.

Komu gre zbrani denar
Na spletni strani lahko preverite, kdo so najbolj predvajani glasbeniki nasploh, kdo izmed proizvajalcev fonogramov ima največ uspešnic in kdo so tisti, ki kljub častitljivim letom s svojimi uspešnicami še vedno vztrajajo med najbolj predvajanimi skladbami. Seznam se praviloma osvežuje mesečno. Na tej strani na dnu najdete povezave tudi do seznamov za preteka leta. Ob tem so tukaj navedene tudi radijske postaje, ki jih upoštevamo pri delitvi nadomestil. Spremljate lahko tudi status obdelave sporedov za posamezni program in posamezni mesec.

Če se vam ne da brati, lahko gledate
Za tiste, ki vas je branje do tukaj že utrudilo, smo pripravili IPF.TV, kjer odgovarjamo na vaša najpogostejša vprašanja in predstavljamo naše delo.

Vaš uporabniški profil
Administrativne spletne strani ADMISS nudijo podatke o prijavljenih izvedbah (možen je izpis posameznih prijavljenih izvedb), lahko si ogledate svoje  matične podatke in tudi  seznam izvedb.  V zavihku »obračunski podatki« si lahko imetniki pravic ogledajo podatke o opravljenih obračunih in poračunih z  datumi izplačil nadomestil.

Vsem upravičencem so na ogled tudi sporedi predvajanih del, kjer so na voljo  podatki o številu predvajanj za posamezno izvedbo v sumarni obliki in po posameznih radijskih postajah. Člani katere od skupščin si lahko na ADMISS-u ogledajo tudi  seznam članov posameznih skupščin. Tisti upravičenci, ki najdejo »svoje« izvedbe na seznamu neprijavljenega repertoarja, pa jih lahko s pomočjo elektronskega obrazca tudi prijavijo.

 

Z NEKAJ KLIKI TUDI DO:

  • Letna poročila in načrti so ključni dokumenti, iz katerih je razvidno  naše poslovaje in usmeritve za delo v tekočem letu.
  • Zapisniki sej Sveta in Strokovnega sveta - Kot edina kolektivna organizacija pri nas imamo za prav vsa leta našega poslovanja objavljene  zapisnike sej , saj lahko le tako člani ocenjujejo delo izvoljenih predstavnikov v navedenih organih.
  • Zapisniki sej skupščin - Na spletu imamo edini objavljene vse  zapisnike rednih in izrednih sej skupščin izvajalcev in skupščin proizvajalcev fonogramov. Tako lahko upravičenci laže spremljajo kontinuiteto in razvoj zavoda ter ga primerjajo in vrednotijo skozi prizmo sprejetih odločitev članov in smernic, določenih na sejah skupščin.

 

Če pa imate še kakršno koli drugo vprašanje, smo vam v strokovnih službah Zavoda IPF na voljo na nsalovu:
Zavod IPF
Šmartinska 152
1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 52 72 930
Faks: 01/52 72 931
Elektronska pošta: info@ipf.si