Ste imeli prireditev, na katerih ste predvajali glasbo s fonogramov? Veste, da jo morate prijaviti?

Datum: 07. 10. 2011

Zavod IPF ima dovoljenje države za kolektivno uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov: št. 800-9/96 z dne 7.11.2000, s katerim je pooblaščen tudi za nadzor nad javnim predvajanjem fonogramov in zbiranje ustreznih nadomestil.

Ne glede na zvrst prireditve, mora vsak organizator, ki je na prireditvi uporabil fonogram, Zavodu IPF posredovati seznam predvajanih varovanih del, kar določa ZASP v 159. členu. Področje prijave sporedov in področje dobrodelnih organizacij ureja zavodov Pravilnik o uporabi fonogramov.

Trenutno sprejete tarife za prireditve so veljavne, njihove spremembe pa so mogoče le na podlagi dogovorov z reprezentativnim združenjem uporabnikov za posamično dejavnosti. Zavod IPF obravnava predvajanje glasbe na prireditvah v skladu z dvema tarifama.

Prireditve se zaračunavajo v sklad s Tarifo Zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov, na podlagi  katere zaračunavamo uporabo fonogramov na prireditvah, kjer je uporaba glasbe ključnega pomena in z izjemo športnih prireditev ne intervalne uporabe fonogramov. To so kategorije koncertov, kjer izvajalci nastopajo na glasbeno podlago, koncerti elektronske glasbe, maturantski plesi, novoletne zabave itd.

Za prireditve velja tudi Začasna tarifa za intervalno javno priobčitev komercialno izdanih fonogramov med in/ali pred in/ali po glasbenih nastopih, ki potekajo v živo, ki ureja intervalno predvajanje pred in/ali med in/ali po glasbenem nastopu v živo. Seznam predvajanih fonogramov in  število obiskovalcev je organizator obvezan posredovati najkasneje 15 dni po dnevu prireditve.

Vse potrebne obrazce za prijavo prireditev najdete tukaj.

Za več podatkov lahko vsak delovni dan med 10. in 12. uro pokličete našo strokovno službo na telefon 01 52 72 939 ali pošljete elektronsko sporočilo na naslov prireditve@ipf.si.