Lov na čarovnice (odmev na masovno pošto Združenja SAZAS, poslano dne 17.1.2011)

Datum: 25. 01. 2011

Spoštovanim kolegom iz združenja SAZAS se zahvaljujemo za pozorno branje E-novic Zavoda IPF in refleksijo, ki so jo podali v analizi zapisanega. Moramo priznati, da nas čudi, da se z delovanjem katerekoli druge sorodne organizacije v tako nedorečeni dikciji tudi uradno ukvarja SAZAS. Iz njihovih komentarjev na naše E-novice št. 29 je zaznati besede, ki opisujejo dejanja drugih, sicer z njimi tako ali drugače povezanih imetnikov pravic in njihovih unij. Zagotovo pa bi Zavod IPF bolj razveselile konkretne pobude po sodelovanju v skupno dobro vseh glasbenikov, ki jih zastopamo tako SAZAS, kot Zavod IPF.

Kljub temu, da so na Združenju SAZAS pozorno prebrali naše E-novice, naj znova poudarimo, da Zavod IPF deluje legalno in popolnoma legitimno, v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo, kar je predmet vsakoletnih neodvisnih revizij in internih ter zunanjih procesov kontrole pristojnih organov. Prav predlog po eni od tovrstnih, sicer izrednih revizij, je na novembrskih skupščinah zavrnila večina članov, saj v obstoječih mehanizmih, ki jih nudi zakon, prepoznavajo zadostno mero zakonitosti.

Možnost soupravljanja imajo v Zavodu IPF vsi člani, ki se udeležujejo naših skupščin ali se kako drugače vključujejo v delovanje svoje kolektivne organizacije. Cenimo vse akcijske poteze in predloge, saj smo odprti za vse konstruktivne pobude, ki imajo zakonsko osnovo in ki so usmerjene v skupno dobro naših članov. Vsekakor pa nismo in ne moremo pristati na nelegitimne in nezakonite zahteve, ki so jih v preteklosti na nas naslavljali nekateri imetniki pravic. Na voljo smo jim dali mnogo več podatkov, kot jih predvideva ZASP, a za to niso pokazali nikakršnega interesa. Seveda nas takšno ravnanje, s katerim akterji v širšem prostoru izražajo neutemeljene in neargumentirane dvome v zakonitost našega delovanja, hkrati pa ne najdejo časa za vpogled v dokumente, čudi, zato se upravičeno sprašujemo po njegovih vzgibih.

Javnost dela Zavoda IPF je predpisana z evropsko in slovensko zakonodajo, o skladnosti našega delovanja z njo pa naj presojajo sodišča in ne imetniki pravic, njihova društva ali unije! Zato nikakor ne more biti predmet naših kapric (ali celo kapric druge kolektivne organizacije!).

In Upravno sodišče je že presojalo, presodilo in kar 2x (!) odredilo, da morajo v neki drugi kolektivni organizaciji odpraviti hude nepravilnosti: pojasniti delitev, obelodaniti sklepe, na podlagi katerih je bila delitev opravljena (ti sklepi so namreč bili in še vedno tajnost, čeprav bi morala biti pravila delitve po ZASP vnaprej znana) in med drugim omogočiti tudi pregled porabe sredstev promocijskega sklada, saj v nobenem dokumentu s strani neke druge kolektivne organizacije ni pojasnjeno, komu in po kakšnih merilih so se razdelila sredstva v višini skoraj 1.000.000 €!

V svobodno voljo naših članov, ki lahko za odločanje na skupščini pooblastijo kolege, ne smemo in ne moremo poseči, saj bi to pomenilo tako nezakonitost kot neposreden poseg v njihove pravice in dvom v njihovo popolnoma samostojno odločitev. Prepričani smo, da kolegi, prisotni na skupščinah, po svojih najboljših močeh zastopajo interese in stališča kolegov.

Vseeno se zahvaljujemo skrbi druge kolektivne organizacije za zakonitost našega delovanja, kateri sicer posvečamo zelo veliko pozornosti in jo v svoje delovno okolje umeščamo z vso resnostjo in odgovornostjo. Dvom, ki ga izraža le peščica od več kot 1700 članov, je bil na zadnjih sejah skupščin nedvoumno zavrnjen. Članom je namreč splošno znano, da je Zavod IPF podvržen vsakoletnim podrobnim pregledom s strani države pooblaščenih neodvisnih revizijskih družb.

Če bodo naši člani spremenili svoje mnenje o izrednih revizijah, pa boste to lahko kmalu po odločitvi prebrali v naših E-novicah.

S kolegialnimi pozdravi,

Boštjan Dermol, predsednik Sveta Zavoda IPF