Zavod IPF vse bolj prisoten v mednarodnih krogih

Datum: 17. 02. 2010

Januarja letos je Boštjan Dermol, predsednik skupščine izvajalcev, prijavil osnutek referataMednarodnemu združenju za študije popularne glasbe (IASPM). Pred kratkim smo dobili potrditev o umestitvi Boštjana Dermola med predavatelje letošnje mednarodne konference z naslovom Music, Law and Business, ki bo potekala v Helsinkih novembra letos. V svojem referatu Restructuring of music industry 1991-2009  se bo Boštjan Dermol dotaknil tem, kot so povezava glasbe in nacionalne ekonomije, piracije, subvencioniranja, skušal pa bo podati odgovore na vprašanja, kaj na glasbenem področju lahko sploh pričakujemo od globalizacije v državi, kot je Slovenija, kako nasploh je urejeno področje kolektivnega uveljavljanja na območju bivše Jugoslavije, izpostavil pa bo tudi prednosti t.i. joint society - skupne kolektivne organizacije izvajalcev in proizvajalcev fonogramov.

Celotno besedilo referata bo objavljeno tudi na spletnem mestu Zavoda IPF.