Zavod IPF uživa zaupanje mednarodne strokovne javnosti

Datum: 22. 03. 2010

Zavod IPF ključna kolektivna organizacija, ki bo državam na Balkanu pomagala vzpostaviti ustrezno raven zaščite sorodnih pravic.

Zgledno poslovanje Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (Zavod IPF) doživlja ugodne odzive in potrditve s strani mednarodnih organizacij, ki skrbijo za uveljavljanje in zaščito sorodnih pravic na področju glasbe. Dobro organizirano sodelovanje med izvajalci in proizvajalci fonogramov ter korektno sodelovanje z uporabniki vzbuja zaupanje s strani Mednarodnega združenja založnikov (IPA) ter Evropskega patentnega urada (EPO). Vse kaže, da bo Zavod IPF s svojo strokovnostjo in izkušnjami ključna kolektivna organizacija, ki bo pomagala vzpostaviti ustrezno raven zaščite sorodnih pravic na Balkanu.

Direktor Zavoda IPF Gregor Štibernik je bil za področje kolektivnega uveljavljanja pravic s strani Evropskega patentnega urada predlagan za svetovalca Ministrstva za kulturo Republike Makedonije, ki je sodelovanje že potrdilo. Republika Makedonija je namreč po lanskem sprejemu novega zakona o avtorski in sorodnih pravicah na Evropski patentni urad (EPO) vložila prošnjo za tehnično pomoč na področju kolektivnega uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic. Tovrstno podporo omogoča regionalni program Mednarodnega združenja založnikov (IPA) o industrijski in intelektualni lastnini za Zahodni Balkan in Turčijo, financira pa jo Evropska skupnost. Štibernik se bo s predstavniki makedonskega kulturnega ministrstva in skupinami uporabnikov prvič sestal že meseca maja v Skopju.

Direktor Zavoda IPF bo na podlagi njegovega strokovnega znanja in izkušenj kot svetovalec angažiran tudi na Kosovu, kjer sistem za kolektivno uveljavljanje pravic sploh še ne obstaja.

Zavod IPF je v sklopu dejavnosti krovne mednarodne organizacije za uveljavljanje izvajalskih pravic (SCAPR) v Beogradu organiziral tudi več srečanj med srbskimi izvajalci (PI), proizvajalci fonogramov (O.F.P.S), uradom za intelektualno lastnino Srbije in predstavniki SCAPR, na katerih so bili prisotni tudi predstavniki hrvaške kolektivne organizacije HUZIP. Namen srečanj je bila izmenjava dobre prakse z željo po vzpostavitvi evropskih načel in principov zbiranja in delitve nadomestil imetnikom sorodnih pravic v regiji, še zlasti v Srbiji. Tovrstna srečanja so predvidena tudi v drugi polovici leta.

Pojasnila:

EVROPSKI PATENTNI URAD (European Patent Office - EPO) zagotavlja enotno uporabo postopkov patentnega varstva za posamezne inovatorje in podjetja skoraj 40 evropskih državah. EPO je izvršilna veja Evropske patentne organizacije in deluje pod nadzorom njenega upravnega sveta.

MEDNARODNO ZDRUŽENJE ZALOŽNIKOV (The International Publishers Association - IPA) je bilo ustanovljeno leta 1896 z namenom spodbujanja in zaščite založništva ter povečanje ozaveščenosti o pomembnosti te dejavnosti kot sile gospodarskega, kulturnega in političnega razvoja. IPA se po vsem svetu bori proti cenzuri, uveljavljanju avtorskih pravic, pismenosti in svobode tiska.

SVET ZA KOLEKTIVNO UPRAVLJANJE IZVAJALSKIH PRAVIC (The Societies' Council for the Collective Management of Performens' Rights - SCAPR) je bil ustanovljen leta 1986 z namenom regulacije in razvoja bilateralnih sporazumov med kolektivnimi organizaciji za zaščito pravic izvajalcev.