Novinarska konferenca Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije

Datum: 25. 11. 2009

Danes je Zavod IPF imel tiskovno konferenco, na kateri so po uvodnem pozdravu direktorja Gregorja Štibernika prisotni predstavniki Zavoda IPF novinarjem predstavili:

1. Novosti aplikacije ADMISS in njenih prednosti za uporabnike (predstavitev je vodil mag. Igor Kulašić, podpredsednik Skupščine izvajalcev)

Zavod IPF je v sodelovanju s podjetjem Paknet nadgradil spletno aplikacijo ADMISS, s katero dodatno povečuje transparentost pri uveljavljanju pravic iz glasbene ustvarjalnosti. Aplikacija, ki je sprva omogočala le vpogled v prijave izvedb posameznega izvajalca, zdaj upravičencem omogoča tudi dostop do obračunskih podatkov. Po sedaj znanih podatkih predstavlja edinstveno rešitev v EU, primerno za kolektivne organizacije, ki želijo posodobiti poslovanje in ga narediti prijaznejšega in dostopnega za svoje upravičence; torej za tiste, zaradi katerih imajo dovoljenje za kolektivno zastopanje.

2. Podrobnosti jesenskih poračunov in izplačil za leta 2004 - 2008 (predstavitev je vodil Viljem Marjan Hribar, vodja oddelka reparticija)

Zavod IPF je v obdobju med pomladanskim in jesenskim poračunom uspel znižati rezervacije za več kot 20 odstotkov, število novih prijav izvedb pa se je povečalo za skoraj 15 odstotkov. Vključno z obračunom za leto 2008 se je znesek jesenskega izplačila, glede na pomladansko, povečal za 90 odstotkov!

3. Prenovljeno spletno stran (predstavitev je vodil Gregor Štibernik, direktor)

Spletna stran je še bolj pregledna in prijazna do obiskovalcev, sicer pa je Zavod IPF še vedno edina kolektivna organizacija pri nas, ki na spletni strani omogoča vpogled v letna poročila in načrte ter zapisnike sej in skupščin njenih organov.

Po pričakovanjih je pozornost še posebej pritegnil nov sklop Statistika, pod katerim so objavljeni:

  • seznam 500 najbolj predvajanih izvedb, ki so na Zavodu IPF prijavljene
  • seznam 500 najbolj predvajanih izvedb, ki na Zavodu IPF niso prijavljene
  • seznam 500 najbolj predvajanih izvajalcev v obračunskem obdobju 2008
  • seznam 500 upravičencev, ki so jim bila v obračunskem obdobju 2008 izplačana najvišja nadomestila
  • abecedni seznam upravičencev, ki Zavodu IPF še niso posredovali potrebnih podatkov za izplačilo nadomestil in ta skupaj znašajo več kot 20 €

Kljub intenzivnemu iskanju upravičencev, neposredno po imenikih in posredno preko njihovih glasbenih kolegov, pa je število tistih iz slednjega seznama še vedno veliko. Najvišji znesek, do katerega je upravičen eden od njih pa je 2.800 €.

Na Zavodu IPF pričakujemo, da se bo z objavo seznama baza prijavljenih izvedb na ta način povečala in da bodo upravičenci, na katera čakajo nadomestila, v čim krajšem času posredovali podatke, potrebne za izplačilo.