Podpisan sporazum z Združenjem Kabelskih operaterjev GIZ (ZKOS)

Datum: 05. 10. 2007

V Uradnem listu RS št. 95/2007 je na strani 13014 objavljeno besedilo nedavno sklenjenega sporazuma med Združenjem Kabelskih operaterjev GIZ in Zavodom IPF. Vse kabelske operaterje, ki opravljajo radiodifuzno retransmisijo radijskih in televizijskih programov zato pozivamo, da pristopijo k podpisu pogodbe najpozneje do 3. decembra 2007, saj se takrat izteče rok, določen v III. točki sporazuma.

Besedilo sporazuma

Skupni sporazum o pogojih in načinih uporabe komercialno izdanih fonogramov v radiodifuzno retransmitiranih TV in radijskih programih kabelskih operaterjev ter višini nadomestila za njihovo uporabo z Združenjem Kabelskih operaterjev GIZ (ZKOS), dne 1.10.2007.