Neprijavljeni fonogrami/posnete izvedbe

Pri pregledu uporabljenega repertoarja smo ugotovili, da za nekatera dela IPF nima evidentiranih imetnikov pravic (upravičencev) na strani izvajalcev ali proizvajalcev fonogramov. Neprijavljeni fonogrami oz. posnete izvedbe so razvrščeni v spodnji preglednici, dela pa lahko iščete po sledečih kriterijih:

  • naziv glavnega izvajalca
  • naslov fonograma oz. posnete izvedbe

Dovolj je, da vpišete le delček besede in počakate, da se prikaže seznam del. Za hitrejše delo vam priporočamo, da dela filtrirate tudi po izvoru (domač ali tuj) in kategoriji imetnika pravic (izvajalec, proizvajalec fonograma).

Vabimo vas, da s pomočjo iskalnika seznam pregledate. Če najdete dela, pri katerih ste sodelovali, jih ustrezno prijavite na predpisanih obrazcih, ki so na voljo tukaj. Prijave fonogramov se lahko oddajo tudi preko spletnega vmesnika ADMISS. Le tako bomo lahko uspešno zastopali vaše pravice in poskrbeli za izplačilo pripadajočih nadomestil.

V delitvi za prvo preteklo obračunsko leto bomo upoštevali prijave, ki jih bomo prejeli do 31. marca v tekočem letu.
Iskalnik neprijavljenih izvedb
Izvedba Izvajalec
Nalaganje podatkov ...