Informativni izračun licence

Vrsta licence
Izračun višine nadomestila, ki ga je organizator prireditve dolžan poravnati IPF, k.o. v primeru, kadar na prireditvi javno priobčuje fonograme (s CD-ja, računalnika, interneta, radija, televizije ipd). Nadomestilo je potrebno poravnati tudi v primeru uporabe playbacka/matrice.
Izračun višine nadomestila, ki ga je uporabnik dolžan poravnati IPF, k.o. v primeru, kadar pri svoji poslovni dejavnosti (gostinska, trgovska, frizerska, …) javno priobčuje fonograme (s CD-ja, računalnika, interneta, radija, televizije ipd).
Tip uporabnika

Izračun višine nadomestila, ki ga je uporabnik dolžan poravnati IPF, k.o. v primeru, kadar pri svoji poslovni dejavnosti (npr. gostinska, trgovska, frizerska, plesna …) javno priobčuje fonograme (s CD-ja, računalnika, interneta, radija, televizije ipd).

Tip prireditve

Izračun višine nadomestila, ki ga je organizator prireditve dolžan poravnati IPF, k.o. v primeru, kadar na prireditvi javno priobčuje fonograme (s CD-ja, računalnika, interneta, radija, televizije ipd). Nadomestilo je potrebno poravnati tudi v primeru uporabe playbacka/matrice.

Vnos podatkov

Ali v vaši poslovni enoti predvajate oz. boste predvajali glasbo?

Tip gostinske ponudbe

Preko katerih naprav predvajate glasbo?

Območje predvajanja glasbe

Vpišite površino prostora namenjenega gostom oz. strankam, kjer se predvaja glasba.

Koliko dni na mesec obratujete?

Obratovalni čas

Parkirna mesta

Vpišite število parkirnih mest

Število sob, v katerih je TV, radio ali katera koli druga naprava za predvajanje glasbe

Koliko naprav uporabljate za predvajanje glasbe v skupnih prostorih?

Obračunsko obdobje

Izberite obračunsko obdbje

Letni prihodek v EUR

Vnos podatkov

Število obiskovalcev

Vnesite število obiskovalcev.

Prihodek od vstopnine

Bruto promet od vsake posamezne predstave (vstopnine)

Nadomestilo se plačuje za uporabo fonogramov pred predstavo, med odmorom ali po prestavi in predstavlja 1% od osnove bruto promet od vsake posamezne predstave (vstopnine).

Trajanje glasbe

Obračunsko obdobje

 Obdelava podatkov ...