Informativni izračun licence

Vrsta licence
V tej rubriki si lahko izračunate strošek, ki ga boste morali poravnati IPF v primeru, če organizirate prireditev, na kateri boste predvajali posneto glasbo (preko CD-ja, računalnika, youtube, ozvočenja, radia, petje v živo na playback, matrico)
Licenca za uporabnike, ki pri opravljanju svoje dejavnosti (gostinska, trgovska, frizerska, …) predvajajo glasbo.
Tip uporabnika

Tip uporabnika glasbe izberite glede na vrsto dejavnosti, ki se opravlja v poslovni enoti, za katero želite informativni izračun. V določenih primerih (npr. hotel) lahko pride v poštev kombinacija več različnih paketov, odvisno od ponudbe posameznega uporabnika v njegovih poslovnih prostorih. V takih primerih je potrebno informativni izračun izvesti ločeno po posameznem tipu uporabe glasbe.

Tip prireditve

V tej rubriki si lahko izračunate strošek, ki ga boste morali poravnati IPF, k.o. v primeru, če organizirate prireditev, na kateri boste predvajali posneto glasbo (preko CD-ja, računalnika, youtube, ozvočenja, radia, petje v živo na playback, matrico)

Vnos podatkov

Ali v vaši poslovni enoti predvajate oz. boste predvajali glasbo?

Tip gostinske ponudbe

Preko katerih naprav predvajate glasbo?

Območje predvajanja glasbe

Vpišite površino prostora namenjenega gostom oz. strankam, kjer se predvaja glasba.

Koliko dni na mesec obratujete?

Obratovalni čas

Parkirna mesta

Vpišite število parkirnih mest

Število sob, v katerih je TV, radio ali katera koli druga naprava za predvajanje glasbe

Koliko naprav uporabljate za predvajanje glasbe v skupnih prostorih?

Obračunsko obdobje

Izberite obračunsko obdbje
Vnos podatkov

Število obiskovalcev

Vnesite število obiskovalcev.

Prihodek od vstopnine

Bruto promet od vsake posamezne predstave (vstopnine)

Nadomestilo se plačuje za uporabo fonogramov pred predstavo, med odmorom ali po prestavi in predstavlja 1% od osnove bruto promet od vsake posamezne predstave (vstopnine).

Trajanje glasbe

Obračunsko obdobje

 Obdelava podatkov ...