Cenik - tarife

Pogoji in načini uporabe varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. in višine nadomestil glede na način uporabe varovanih del.

Dokument predstavlja izvleček pogojev in načinov uporabe varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. in višine nadomestil za posamezne vrste uporabe varovanih del, kot jih določajo veljavne tarife oz. sklenjeni skupni sporazumi z reprezentativnimi združenji uporabnikov. Za več informacij priporočamo natančno branje sklenjenih sporazumov za posamezni način uporabe varovanih del, ki so objavljeni na spletni povezavi https://ipf.si/uporabljate-glasbo/sporazumi-in-tarife/, povezave pa so na voljo tudi v ceniku.