Sporazumi in tarife

Administrativne storitve

Trgovci, gostinci, frizerji, hotelirji in drugi mali uporabniki

Zakonodaja

Pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov so v Sloveniji od leta 1995 zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP).  

Ostali pomembni dokumenti o sorodnih pravicah

Letna poročila

Letna poročila
Zborniki

Zborniki

  • Zbornik IPF - steber kolektivnega uveljavljanja pravic - 20. 01. 2015

    Zbornik vsebuje analize in zapise o problematiki kolektivnega upravljanja pravic v Sloveniji in izkušnje iz tujine. Zbornik je nastal po mednarodnem strokovnem simpoziju ob 10. obletnici organiziranega zbiranja nadomestil (2004-2014).